×
مجموعه آموزش ایلوستریتور

مجموعه آموزش ایلوستریتور

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۷,۳۴۰ مدرس: کورش آذریان پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۵۸۵ مدرس: نرگس محبت کار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۳۰۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۶ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۴۴۰ مدرس: مجتبی دژم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۹۲ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۳ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۶۱ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۹ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۵۶ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید