×
مجموعه آموزش ایلوستریتور

مجموعه آموزش ایلوستریتور

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۰۱۶ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲۵۰ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۵۱۱ مدرس: کورش آذریان پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۰۴ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۶۱۷ مدرس: نرگس محبت کار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۶ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵,۴۱۲ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۹۹ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۴۷۳ مدرس: مجتبی دژم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۰ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید