دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

در این فرادرس هدف آموزش مجموعه ای از دروس پیش نیاز برای آموزش های اصلی دانشگاهی است تا دانشجویان در صورت نیاز به آموزش ها دسترسی داشته باشند.

۵۱۵ دانشجو ثبت نام کننده
۶۵۹ هزار دقیقه یادگیری و مطالعه توسط دانشجویان
۱۲,۳۰۰ دقیقه مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۱۲ عنوان آموزشی تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۱
آموزش جامع ریاضی دبیرستان - ریاضی و فیزیک

آموزش جامع ریاضی دبیرستان - ریاضی و فیزیک

مدرس: -

آموزش جامع ریاضی پایه رشته ریاضی و فیزیک شامل ۲۱ جلسه آموزشی است که به بررسی تمام نکات کلیدی کتاب درسی پایه دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک می پردازد. در این آموزش ویدئویی به حل تمرین های مهم کتاب درسی پایه دوم و سوم دبیرستان و همچنین حل و بررسی بیش از ۳۰۰ سؤال و تست شبیه سازی شده کنکور پرداخته شده است.

یادگیری را شروع کنید ...

۲
آموزش جامع ریاضی دبیرستان - علوم تجربی

آموزش جامع ریاضی دبیرستان - علوم تجربی

مدرس: -

آموزش جامع ریاضی پایه تجربی شامل ۲۴ جلسه آموزشی است که به تدریس طبقه بندی شده کتاب درسی با روش های تستی ریاضی پایه تجربی که شامل ۲ کتاب ریاضیات (۲) و کتاب هندسه (۱) سال دوم متوسطه، رشته علوم تجربی می پردازد. در این آموزش ویدئویی با تکنیک های محاسباتی و بررسی اشتباهات متداول، ریشه یابی سؤال های کنکور در مثال ها و تمرین های کتاب درسی آشنا می شوید. این آموزش در قالب حل بیش از ۵۰۰۰ تست تهیه شده است.

یادگیری را شروع کنید ...

۳
آموزش جامع ریاضی عمومی پیش دانشگاهی - علوم تجربی

آموزش جامع ریاضی عمومی پیش دانشگاهی - علوم تجربی

مدرس: -

آموزش جامع ریاضی عمومی شامل ۳۱ جلسه آموزشی است که به تدریس طبقه بندی شده کتاب درسی ریاضی عمومی سال پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی می پردازد. در این آموزش ویدئویی علاوه بر استخراج سؤال های کنکور از متن کتاب درسی، به بررسی تست های کنکور ۱۰ سال اخیر می پردازد. این آموزش در قالب حل بیش از ۶۰۰ تست می باشد.

یادگیری را شروع کنید ...

۴
آموزش جامع حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی

آموزش جامع حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی

مدرس: -

در آموزش جامع دیفرانسیل، مدرس به تدریس تمامی مطالب کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال به همراه حل مسئله های منتخب کتاب درسی و امتحانات کشوری برگزار شده می پردازیم. این آموزش ویدئویی در ۳۵ جلسه بصورت گام به گام به حل تست های نکته دار کنکور می پردازد.

یادگیری را شروع کنید ...

۵
آموزش جامع هندسه دبیرستان

آموزش جامع هندسه دبیرستان

مدرس: -

آموزش جامع هندسه پایه شامل ۱۶ جلسه آموزشی است که به بررسی دو کتاب درسی هندسه ۱ و هندسه ۲ می پردازد. همچنین این آموزش ویدئویی به بررسی تست های ۱۰ سال اخیر کنکور به همراه ارائه نکات سریع محاسباتی و نحوه استفاده از آن ها می پردازد.

یادگیری را شروع کنید ...

۶
آموزش جامع هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی

آموزش جامع هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی

مدرس: -

آموزش جامع هندسه تحلیلی، بصورت کامل و روان مفاهیم کتاب درسی هندسه تحلیلی و جبر خطی را در قالب مثال های منتخب کتاب درسی و سؤال های امتحانی پرتکرار آموزش می دهد. این آموزش ویدئویی در ۲۰ جلسه بصورت گام به گام است که با ارائه راه کارهای جدید باعث افزایش سرعت تست زنی شما می شود. تحلیل و بررسی تست های کنکور ۱۰ سال اخیر داخل و خارج کشور از دیگر ویژگی های این آموزش می باشد.

یادگیری را شروع کنید ...

۷
آموزش جامع فیزیک دبیرستان

آموزش جامع فیزیک دبیرستان

مدرس: -

آموزش جامع فیزیک پایه شامل ۲۹ جلسه آموزشی است که به بررسی کلیه مباحث و نکات کنکور کتاب درسی فیزیک سال اول، دوم و سوم دبیرستان می پردازد. در این آموزش ویدئویی به ارائه تکنیک و روش های تست زنی ویژه بخش های مختلف و دشوار (انواع تست های ساده، متوسط و دشوار) پرداخته شده است.

یادگیری را شروع کنید ...

۸
آموزش جامع فیزیک پیش دانشگاهی

آموزش جامع فیزیک پیش دانشگاهی

مدرس: -

آموزش جامع فیزیک پیش دانشگاهی شامل ۲۷ جلسه آموزشی است که به تدریس مفهومی هر درس به همراه بیان نکات و تکنیک های تست زنی با حل مسائل تشریحی کتاب درسی فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی و فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی می پردازد. همچنین در این آموزش ویدئویی به بررسی تست های کنکور ۱۰ سال گذشته در پایان هر مبحث پرداخته شده است.

یادگیری را شروع کنید ...

۹
آموزش جامع شیمی دبیرستان

آموزش جامع شیمی دبیرستان

مدرس: -

آموزش جامع شیمی دبیرستان شامل ۴۱ جلسه آموزشی است که به بررسی حاشیه ها، اشکال، جداول و نمودارهای مهم دو کتاب درسی شیمی ۲ و شیمی ۳ می پردازد. همچنین در این آموزش ویدئویی به بررسی تست های ۵ سال اخیر کنکور و ارائه راه حل های کوتاه و تستی پرداخته شده است.

یادگیری را شروع کنید ...

۱۰
آموزش جامع زیست شناسی دوم دبیرستان

آموزش جامع زیست شناسی دوم دبیرستان

مدرس: -

آموزش جامع زیست شناسی شامل ۱۸ جلسه آموزشی است که به تدریس سطر به سطر کتاب درسی زیست شناسی و  آزمایشگاه (۱) سال دوم متوسطه، رشته علوم تجربی می پردازد. محوریت این آموزش ویدئویی نکات تستی و تشریحی (حل و بررسی تست های کنکور ۳ سال اخیر داخل و خارج کشور) همراه با استفاده از انیمیشن های جذاب آموزشی جهت درک بهتر مفاهیم، می باشد.

یادگیری را شروع کنید ...

۱۱
آموزش جامع زیست شناسی سوم دبیرستان

آموزش جامع زیست شناسی سوم دبیرستان

مدرس: -

آموزش جامع زیست شناسی شامل ۲۶ جلسه آموزشی است که به تدریس سطر به سطر کتاب درسی زیست شناسی (۲) و  آزمایشگاه سال سوم متوسطه، رشته علوم تجربی می پردازد. محوریت این آموزش ویدئویی نکات تستی و تشریحی (حل و بررسی تست های کنکور ۳ سال اخیر داخل و خارج کشور) همراه با استفاده از انیمیشن های جذاب آموزشی جهت درک بهتر مفاهیم، می باشد.

یادگیری را شروع کنید ...

۱۲
آموزش جامع زیست شناسی پیش دانشگاهی

آموزش جامع زیست شناسی پیش دانشگاهی

مدرس: -

آموزش جامع زیست شناسی شامل ۲۴ جلسه آموزشی است که سطر به سطر کتاب درسی را با محوریت نکات تستی (حل و بررسی تست های کنکور ۳ سال اخیر داخل و خارج کشور) و تشریحی همراه با استفاده از انیمیشن های جذاب آموزشی جهت درک بهتر مفاهیم، آموزش می دهد. این مجموعه آموزشی از چهارمین و آخرین کتاب از مجموعه کتاب های زیست شناسی دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی تهیه شده است.

یادگیری را شروع کنید ...

به همراه دهها آموزش دیگر مرتبط با دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

برای مشاهده آموزش های مرتبط دیگر، در میان بیش از ۸ هزار ساعت آموزش منتشر شده در فرادرس، جستجو کنید ...


فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران