×
مجموعه آموزش استفاده از سرویس‌ های گوگل

مجموعه آموزش استفاده از سرویس‌ های گوگل

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۴۶۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۷۴۷ مدرس: ساناز رهروانی مدت زمان آموزش: ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۴۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۹۳۰ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۷۲۳ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۱۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: میثم حلاجی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: یونس کاویانی راد مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید