×
مجموعه آموزش های زبان آلمانی

مجموعه آموزش های زبان آلمانی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۹,۰۹۱ مدرس: سید پیمان احمدی شیخ شبانی مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶,۳۲۷ مدرس: سید پیمان احمدی شیخ شبانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: دکتر سروش ابیانه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵۳۹ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید