×
مجموعه آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر

مجموعه آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۰۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ عنوان آموزشی

در دهه اخیر، رشد و پیشرفت کامپیوترها تحولات عظیمی را در جامعه بشری پدید آورده است. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده پیشرفت‌هایی در دنیای کامپیوترها حاصل شود که تا کنون هیچ گاه در طول تاریخ حیات بشر دیده نشده‌اند. نرخ تقاضا برای به‌کارگیری متخصصین علوم کامپیوتر تقریباً در همه حوزه‌ها و در نقاط مختلف دنیا بسیا بالا است. بنابراین، دلایل محکمی برای تحصیل در حوزه علوم کامپیوتر وجود دارند. بازار کار گسترده، درآمد بالا و فرصت تبدیل کردن جهان به جایی بهتر، تنها برخی از این دلایل محکم هستند.

با یادگیری مباحث علوم کامپیوتر و تحصیل در این زمینه، می‌توانید به مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای ورود به صنعت جذاب و دائماً در حال تحول علوم کامپیوتر مسلح شوید. مهم‌ترین جنبه علوم کامپیوتر حل مسئله است که مهارتی حیاتی در زندگی به حساب می‌آید. جویندگان علوم کامپیوتر طراحی، توسعه و تجزیه و تحلیل نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد استفاده را برای حل مسائل در کسب و کارهای تجاری مختلف می‌آموزند. با توجه به اینکه کامپیوترها در حل مسئله‌های گوناگون برای کمک به جامعه بشری استفاده می‌شوند، یک جنبه انسانی و بشر دوستانه در علوم کامپیوتر نهفته است.

در دوره‌های تخصصی علوم کامپیوتر فرادرس، مهارت‌های مهندسی و طراحی نرم‌افزار، تفکر الگوریتمی، تعامل انسان و کامپیوتر، زبان‌های برنامه‌نویسی و تاریخچه محاسبات آموزش داده می‌شوند. دوره‌های آموزشی حوزه گسترده علوم کامپیوتر در فرادرس به شما کمک می‌کنند تا تفکر انتزاعی داشته باشید، به گونه‌ای روش‌مند نسبت به حل مسائل اقدام کنید و راه‌حل‌هایی معقول را توسعه دهید.

1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۴۴۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۱,۴۳۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۰,۴۱۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۸۳۵ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۸,۱۱۹ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳,۸۷۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸,۶۰۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷,۳۸۷ مدرس: دکتر محمد صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۷۹۰ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۱۵۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۳۶۲ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳,۶۵۷ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳,۹۷۷ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۴۵۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳,۱۶۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۳۶۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۲۷۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۲۶۰ مدرس: دکتر حمید حسن پور مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲,۱۳۹ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۵۳۱ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۵۱۵ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۸۶۶ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۴ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲,۹۱۶ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸۵۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۸۸۳ مدرس: دکتر زهرا نیلفروشان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۹۳۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۶۱ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۶ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۵۱۶ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: مریم داورپناه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: دکتر فاطمه ریسمانیان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: سیامک حکمتیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: عباس فرمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: دکتر صبا جودکی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: محمود ثابت کیش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: لعیا محمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۶۶ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۵۷ مدرس: امیرحسن کیانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱,۹۴۲ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۳ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش مهندسی و علوم کامپیوتر
۱. علوم کامپیوتر چیست؟
۲. آیا می‌توانم به صورت خودآموز و آنلاین علوم کامپیوتر را یاد بگیرم؟
۳. برخی از محبوب‌ترین مشاغل علوم کامپیوتر کدامند؟
۴. چه دوره‌های آموزشی محبوبی به صورت آنلاین در دسترس هستند؟
۵. پیش از شروع یادگیری علوم کامپیوتر به جه مهارت‌ها و تجربه‌هایی نیاز است؟
۶. چه افرادی برای موقعیت‌های شغلی علوم کامپیوتر مناسب هستند؟
۷. چه مباحثی در ارتباط با علوم کامپیوتر وجود دارند که می‌توانم آن‌ها را یاد بگیرم؟
۸. چه فرصت‌های شغلی برای افرادی با سابقه کاری در زمینه علوم کامپیوتر وجود دارند؟