مجموعه آموزش شبکه های کامپیوتری

مجموعه آموزش شبکه های کامپیوتری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۳۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ عنوان آموزشی

کامپیوترها در دنیای امروزی به عضو جدایی ناپذیری از کسب و کار و تجارت تبدیل شده‌اند. کامپیوترها نه تنها در فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری، بلکه در کارهای روزمره شخصی نیز نقش پررنگی دارند و اهمیت آن‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. با تحولات ایجاد شده در دنیای فناوری، شبکه ‌های کامپیوتری نیز وارد عرصه شدند و سیر پیشرفت دنیای شبکه رفته رفته از شبکه های سیمی اولیه به سمت فناوری شبکه های وایرلس سوق پیدا کرده است. تنها با اندکی تفکر می‌توان دریافت که شبکه های کامپیوتری تقریباً همه چیز را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

شبکه کامپیوتری اتصال میان کامپیوترها است یا می‌توان گفت که شبکه کامپیوتری به گروهی از کامپیوترها گفته می‌شود که به یکدیگر متصل شده‌اند و از این طریق یک کامپیوتر می‌تواند با کامپیوتر دیگر ارتباط برقرار کند. شبکه های کامپیوتری دنیایی گسترده به حساب می‌آید که روز به روز اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند و نقش آن در کسب و کارها پر رنگ‌تر می‌شود. بنابراین، این حوزه بازار کار گسترده‌ای دارد و با حرفه‌ای شدن در این زمینه می‌توان به درآمد قابل قبولی دست یافت. در نتیجه باید گفت که آموزش شبکه‌های کامپیوتری ارزش صرف وقت و هزینه را دارد.

در دوره‌های تخصصی شبکه های کامپیوتری فرادرس به آموزش مدیریت شبکه، معماری شبکه، زیرساخت شبکه، عیب یابی شبکه و بسیاری از موارد دیگر پرداخته شده است. می‌توان به وسیله یادگیری مهارت‌های کاربردی شبکه با استفاده از دوره‌های جامع و کاربردی فرادرس به این حوزه از صنعت IT وارد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را در این زمینه آغاز کرد.

1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۰۵۰ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۰۶۲ مدرس: علیرضا سبحانی مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۳۶۵ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۵۴۱ مدرس: میلاد انارفرهاد مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۹۰۷ مدرس: مریم حسینی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۵۹۰ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۵۰۶ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۵۲۷ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۷۹۳ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۸۹۸ مدرس: سودابه آقابراری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۸۹۲ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۶۰۰ مدرس: لیلا فرج اله پور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۷۴۴ مدرس: مهدی مهدیانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۴ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۵۶۸ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۷ مدرس: جواد کامیابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۰۱۱ مدرس: محمدعلی فردانی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۷۱ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲,۰۲۶ مدرس: ابوالفضل فرخ رو مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۵۴۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۹ مدرس: مهدی عاشوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۷۳۷ مدرس: مهرشاد هماوندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۳۰ مدرس: مهدی عاشوری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۷۹۵ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۹۱ مدرس: فرهاد فتحی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۴ مدرس: لیلا فرج اله پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۵۶۸ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۵۸۳ مدرس: دکتر امیر حسنی کرباسی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۳۵ مدرس: محمدعلی فردانی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۷۳ مدرس: سید مهدی فقیه ایمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۱۰ مدرس: فریده رحیم نژاد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۳۲ مدرس: دکتر رضا محمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴۵۴ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۲۷ مدرس: سید مهدی فقیه ایمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۵۶ مدرس: مرضیه رستمی مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: حامد تقوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۳۶۸ مدرس: علیرضا ناصرالمعمار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: بهزاد داودنیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۷۲ مدرس: آرزو صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: رسول فرحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: غلامرضا شهرابی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: نیما عظیم زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۸۸۳ مدرس: علیرضا ملک زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
سوالات رایج مجموعه آموزش شبکه های کامپیوتری
۱. شبکه های کامپیوتری چه هستند؟
۲. برای یادگیری شبکه های کامپیوتری آموزش چه مواردی لازم است؟
۳. در حوزه شبکه های کامپیوتری چه جایگاه‌های شغلی وجود دارند؟
۴. چه دوره‌های آنلاینی برای آموزش مهارت‌های شبکه وجود دارند؟
۵. چه نوع شرکت‌ها و سازمان‌هایی افراد حرفه‌ای را در حوزه شبکه های کامپیوتری استخدام می‌کنند؟
۶. پیش از شروع به یادگیری شبکه های کامپیوتری باید چه مهارت‌هایی را کسب کنم؟
۷. چطور متوجه شوم که یادگیری شبکه و فعالیت حرفه‌ای در این زمینه برای من مناسب است؟
۸. چه مباحث و موضوعاتی در ارتباط با شبکه های کامپیوتری وجود دارند که می‌توانم آن‌ها را یاد بگیرم؟