×
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت فروش و تحویل

آموزش مدیریت فروش و تحویل

هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۰ درصدی
۴۸,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۶۲ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدیریت فروش و تحویل

این آموزش به ما کمک می کند به مهارتی برسیم که بتوانیم مدیران فروش کارآمدتری را در اسرع زمان و با حداقل هزینه تربیت کنیم، دانش خود را در این حوزه توسعه دهیم، به بینش قوی دست یابیم و در نهایت به مهارت های لازم دسترسی پیدا کنیم که نه تنها رویکرد ما نسبت به فروش و مدیریت فروش بسیار متحول می گردد، بلکه قادر به تصمیم گیری های قدرتمندی در این حوزه نیز می شویم. در این آموزش سعی شده است مفاهیم فروش با زبانی ساده و مثال های ملموس بیان شود تا دانشجویان، کاربردهای آن را در بازاریابی به صورتی ملموس درک کنند. در پایان هر درس با ارائه سوال های مرتبط و تمرین های کاربردی تلاش شده درک عمیق تر و تحلیلی این مفاهیم برای دانشجویان تسهیل گردد.

آموزش مدیریت فروش و تحویل

تعداد دانشجو
۵۶۲ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

سمیه حضوری

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

ایشان دارای سابقه پژوهشی بیش از سی مقاله ISC و ISI در مجلات معتبر علمی، مولف کتاب، فعال در زمینه بازاریابی، تدریس در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تهران و همچنین صاحب تخصص در زمینه نرم‌افزارهای آماری متعددی نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

قطعا اساس تمامی کسب و کارها، فروش است. بدون فروش محصولات یا خدمات، کسب و کار از بین می رود و لذا فروش، هسته مرکزی موفقیت همه کسب و کارها است. به همین دلیل است که مباحث، کتب، مجلات و نرم افزارهای زیادی به آن اختصاص یافته که راهنمای مدیران باشد و به فروش بیشتر کمک کند. با توجه به آن که مشتریان عصر حاضر در بالاترین سطح آگاهی در مورد اطلاعات مربوط به محصولات قرار دارند، دیگر نمی توان تنها به ارائه کلیات پرداخت یا سوال مشتری را بی پاسخ گذاشت.

انتظار مشتریان از فروشندگان، فروختن نیست بلکه مشاوره است و در چنین شرایطی، حرفه فروش و فروشندگی با چالش های زیادی مواجه شده است. این موضوع نشان می دهد زمانی که از تلاش برای فروختن دست برداشته و به خریداران جهت حل مشکل آن ها کمک کنید، به فروش بیشتری دست خواهید یافت. بر این اساس، مدیران فروش عهده دار شغلی بسیار دشوار هستند که لازمه آن گذراندن آموزش حرفه ای و رسیدن به درک نیازهای بازار است.

این آموزش به ما کمک می کند به مهارتی برسیم که بتوانیم مدیران فروش کارآمدتری را در اسرع زمان و با حداقل هزینه تربیت کنیم، دانش خود را در این حوزه توسعه دهیم، به بینش قوی دست یابیم و در نهایت به مهارت های لازم دسترسی پیدا کنیم که نه تنها رویکرد ما نسبت به فروش و مدیریت فروش بسیار متحول می گردد، بلکه قادر به تصمیم گیری های قدرتمندی در این حوزه نیز می شویم.

در این آموزش سعی شده است مفاهیم فروش با زبانی ساده و مثال های ملموس بیان شود تا دانشجویان، کاربردهای آن را در بازاریابی به صورتی ملموس درک کنند. در پایان هر درس با ارائه سوال های مرتبط و تمرین های کاربردی تلاش شده درک عمیق تر و تحلیلی این مفاهیم برای دانشجویان تسهیل گردد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تغییرات شکل گرفته در دنیای فروش
  • چالش در محیط سازمان فروش
  • تفکر سنتی بازاریابی و نیازها
  • شرح و تعریف بازار
  • انتخاب بازار
  • انتخاب طبقه اصلی و فرعی
  • بخش بندی از طریق انتخاب بازار
  • بخش بندی و جایگاه یابی
  • پاسخ های مدیریت فروش
  • خلق ارزش مشتری
  • افزایش بهره وری فروش
  • ارتقای رهبری فروش
  • بهترین سازمان های فروش
  • مدیران فروش موثر
  • فرایند مدیریت فروش
   • فروش شخصی
   • تعریف نقش استراتژیک کارکرد فروش
   • ایجاد نیروی فروش
   • طراحی نیروهای فروش
   • نحوه عملکرد در استخدام نیروهای بازاریابی و فروش
   • کارکنان اعزامی به خارج
   • کارکنان مجازی اعزامی به خارج
   • اهالی بومی
   • اهالی کشور ثالث
   • محدودیت های کشور میزبان
   • شرایط انتخاب کارکنان فروش و بازاریابی
   • هدایت نیروی فروش
   • تعیین اثربخشی و عملکرد نیروی فروش
   • آموزش کارکنان برای محیط خارج از کشور
 • درس دوم: مروری بر وظیفه فروش شخصی
  • اهمیت فروش شخصی
  • انواع شغل های فروش
  • نقش های کلیدی فروشندگان
  • فرایند فروش رابطه ای مبتنی بر اعتماد
  • مبانی فروش
   • دانش
   • مهارت ها
   • اعتمادسازی
  • استراتژی فروش
  • رویکردهای فروش شخصی
  • روندهای کنونی در فروش حرفه ای
  • بینش های حرفه فروش
 • درس سوم: استراتژی های سازمان و نقش فروش در میان آن ها
  • سطوح استراتژی سازمانی
  • استراتژی شرکت و کارکرد فروش
  • ماموریت شرکت
  • واحدهای استراتژیک فروش
  • استراتژی کسب و کار فروش و انواع آن
  • استراتژی فروش شخصی
  • چارچوب استراتژی فروش و رفتار خرید سازمانی فروش
  • استراتژی هدف گذاری مشتری
  • استراتژی رابطه
  • استراتژی فروش
  • انواع استراتژی کانال فروش
  • رفع تعارض کانال
 • درس چهارم: انگیزش و ساختار سازمانی اداره فروش و به کارگیری فروشندگان
  • مفاهیم سازمان فروش
  • احتمالات وضعیت
  • انواع سازمان های فروش
  • مقایسه ساختارهای سازمان فروش
  • به کارگیری نیروی فروش
   • مدل های تلاش
   • عوامل مهم در اندازه نیروی فروش
    • طراحی قلمروی فروش
    • پیش بینی فروش
     • انواع پیش بینی و رویکردهای پیش بینی فروش
   • روند فروش
  • انگیزش نیروهای فروش
   • طراحی سیستم پاداش دهی
    • برای کارکنان اعزامی به خارج
    • برای نیروهای فروش جهانی
 • درس پنجم: فرایند استخدام، گزینش و جستجو برای پیدا کردن کاندیدهای مناسب فروش
  • اهمیت استخدام و گزینش
  • اجتماعی سازی نیروی فروش
  • فرایند استخدام و گزینش
   • تشریح فرایند
   • منابع مورد استفاده در استخدام
   • گزینش و اخلاقیات
    • مروری بر اصول اخلاقی، بازاریابی و فروش از دیدگاه اسلام
  • پیشنهاداتی به مدیران فروش
 • درس ششم: مدیریت توسعه و آموزش فروشندگان
  • نقش آموزش فروش در اجتماعی سازی فروشندگان
  • آموزش عنصر حیاتی
  • مدیریت فرایند آموزش فروش
   • ارزیابی نیازهای آموزش
  • تکنیک های فروش
  • مدیریت زمان و قلمرو
  • نکات مهم در مدیریت زمان و فروش
  • تعیین اهداف آموزشی
  • جایگزین های آموزش
  • طراحی برنامه آموزش فروش
  • انجام آموزش
  • آموزش فروش برای کارکنان در محیط خارج
   • گسترش آگاهی فرهنگی
   • تغییر سیمای مدیر جهانی فروش
   • مهارت در زبان خارجی
  • انجام پیگیری و ارزیابی
 • درس هفتم: رهبری فروش و نظارت
  • رهبری
  • دیدگاه های رهبری
  • شیوه های رهبری
  • روابط رهبری
  • استراتژی های نفوذ رهبری
  • ارتباطات رهبری
   • ارتباطات و مذاکرات
   • ارتباطات و اهداف آن
   • ارکان مذاکرات و روش های مذاکرات
   • دوره های مذاکرات
  • کارکردهای مهم رهبری فروش
 • درس هشتم: مدیریت ایجاد انگیزه و پاداش در کارکنان
  • سیستم های انگیزه و پاداش
  • سیستم پاداش نیروی فروش بهینه
  • انواع پاداش های نیروی فروش
   • مزایا و معایب انواع پاداش
  • راهنمایی هایی برای ایجاد انگیزه و پاداش
 • درس نهم: اثربخشی سازمان فروش
  • شناسایی و ارزیابی شایستگی های سازمانی
  • ممیزی سازمان
  • ارزیابی اثربخشی سازمان فروش
  • آنالیز
  • انواع
  • مدل های اثربخش شدن سازمان فروش
 • درس دهم: ارزیابی عملکرد اداره فروش و فروشندگان
  • اهداف ارزیابی عملکرد فروشنده
  • رویکردهای ارزیابی عملکرد فروشنده
  • مسائل کلیدی در ارزیابی
  • معیارهای ارزیابی عملکرد
  • روش های ارزیابی عملکرد فروشنده

مفید برای رشته های
 • مدیریت
 • مهندسی صنایع

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. تغییرات شکل ‌گرفته در دنیای فروش

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مروری بر وظیفه فروش شخصی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. استراتژی ‌های سازمان و نقش فروش در میان آن‌ ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. انگیزش و ساختار سازمانی اداره فروش و به ‌کارگیری فروشندگان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. فرایند استخدام، گزینش و جستجو برای پیدا کردن کاندیدهای مناسب فروش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مدیریت توسعه و آموزش فروشندگان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. رهبری فروش و نظارت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدیریت ایجاد انگیزه و پاداش در کارکنان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. اثربخشی سازمان فروش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. ارزیابی عملکرد اداره فروش و فروشندگان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۴۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت فروش و تحویل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۶۴۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG9709
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۱۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۵۶۲ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
مهمان
مهمان
۱۳۹۹/۰۶/۱۱

دستتون درد نکنه خداقوت ممنونم ازتون

سیامک
سیامک
۱۳۹۸/۰۵/۰۶

من بیش از بیست پکیج از فرادرس خریدم، این مورد از آموزش های جامع و کاربردی بود؛ واقعا خداقوت باید بهشون بگم

هادی
هادی
۱۳۹۸/۰۳/۳۱

لطفا تمامی آموزش های مدیریت بازرگانی رو به همین استاد مربوطه خانم حضوری بدید تدریس کنن. دمشون گرم

دسته‌بندی موضوعی مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
sales | sales management | آنالیز فروش | استراتژی رابطه | استراتژی فروش | استراتژی هدف گذاری مشتری | افزایش بهره وری فروش | انتخاب بازار | انجام آموزش فروش | اهالی بومی | بازاریابی | بینش های حرفه فروش | پاسخ های مدیریت فروش | تفکر سنتی بازاریابی | تکنیک های فروش | جایگزین های آموزش | حرفه فروش و فروشندگی | خریداران | خلق ارزش مشتری | رفتار خرید سازمانی فروش | رفع تعارض کانال | روابط رهبری فروش | روش های مذاکرات | سازمان فروش | سطوح استراتژی سازمانی | سیستم های انگیزه و پاداش | شایستگی های سازمانی | شیوه های رهبری فروش | فرایند مدیریت فروش | فروشندگان | قلمرو فروش | کسب و کار | گسترش آگاهی فرهنگی | محدودیت های کشور میزبان | مدل های اثربخش شدن سازمان فروش | مدیران | مدیران فروش | مدیریت توسعه و آموزش فروشندگان | مشتری | نقش استراتژیک کارکرد فروش | نیازهای بازار | نیروهای بازاریابی و فروش | نیروهای فروش جهانی | هدایت نیروی فروش
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی
×