Faradars Discount
x عدم نمایش ۴۰٪ تخفیف جشنواره تخفیف بوی ماه مهر فرادرس کد تخفیف: MHR98
Faradars Discount
فرصت باقیمانده

آموزش بیوشیمی ساختار – پیش ثبت نام

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها
آموزش بیوشیمی ساختار

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

گروه مدرسین فرادرس
گروه مدرسین فرادرس

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد. (+)بیوشیمی ساختار، بخش مهم و بزرگی از علم بیوشیمی است که با فهم و درک آن می توان به ساختمان بیومولکول ها و اعمال آن ها پی برد. هر کدام از این بیومولکول ها ویژگی و اعمال منحصر به خود را دارد. با شناخت ساختار بیومولکول های موجود در سلول های موجود زنده می توان راحت تر فعل و انفعالات و واکنش های شیمیایی که در بدن ما و موجودات زنده در حال انجام است را درک کرد و به عنوان یک محقق زیست شناسی بهتر بتوانیم تنظیم بیومولکول های حیاتی موجودات زنده و متابولیسم آن ها را دریابیم.

👤 مدرس: گروه مدرسین فرادرس
روش دریافت: لینک دانلود و/یا ارسال فیزیکی

وضعیت انتشار در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در کادر زیر ایمیل خود را درج نمایید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.
  توضیحات

  بیوشیمی ساختار، بخش مهم و بزرگی از علم بیوشیمی است که با فهم و درک آن می توان به ساختمان بیومولکول ها و اعمال آن ها پی برد. هر کدام از این بیومولکول ها ویژگی و اعمال منحصر به خود را دارد. با شناخت ساختار بیومولکول های موجود در سلول های موجود زنده می توان راحت تر فعل و انفعالات و واکنش های شیمیایی که در بدن ما و موجودات زنده در حال انجام است را درک کرد و به عنوان یک محقق زیست شناسی بهتر بتوانیم تنظیم بیومولکول های حیاتی موجودات زنده و متابولیسم آن ها را دریابیم.

  وقتی این بیومولکول های مختلف بدن به صورت مجزا بررسی می شوند، مشاهده خواهیم کرد که از تمام ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد دیگر چه جاندار و چه بی جان پیروی می کنند. این بیومولکول ها با یکدیگر در تعامل اند تا به حفظ حیات و زندگی جاندار منجر شوند پس شناخت ساختار این بیومولکول ها گامی بزرگ در جهت کمک به حفظ زندگی جانداران مختلف است. این آموزش در هفت درس آماده شده که در هر درس سعی شده به صورت کامل به نیاز دانشجویان پاسخ داده شود. در درس اول به موضوع آب و الکترولیت ها می پردازیم.

  درس دوم کربوهیدرات ها و در درس سوم لیپیدها و غشاهای بیولوژیک مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. درس چهارم به شرح اسیدهای آمینه و پپتیدها، می پردازد و درس پنجم این کتاب به پروتئین ها، درس ششم حاوی مطالبی درباره آنزیم ها و شرح آن ها بوده و در نهایت درس هفتم به تجزیه و تحلیل نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک پرداخته است. این درس از جمله مهم ترین دروس انواع گرایش های زیست شناسی، علوم پزشکی و علوم کشاورزی است.

   

  فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: حیات و آب
   • اهمیت آب و ساختار آن
   • تعامل های سیستم آبی و پیوندهای ضعیف
   • یونیزاسیون آب
   • بافرها
  • درس دوم: کربوهیدرات ها
   • مونوساکارید ها
   • ایزومری در قندها
   • دی ساکارید ها
   • ساختار و ویژگی های دی ساکاریدهای غیر احیا کننده
   • پلی ساکارید ها و پیوند گلیکوزیدی (Glycosidic bond)
   • کربوهیدرات های مرکب
   • پروتئوگلیکان (Proteoglycan)
   • احیای مونوساکاریدها
  • درس سوم: لیپیدها
   • لیپیدها
   • ساختار اسیدهای چرب
   • انواع اسیدهای چرب
   • ایزومر هندسی
   • بررسی نقطه ذوب اسیدهای چرب
   • نام گذاری اسیدهای چرب
   • انواع لیپیدها
    • لیپیدهای ساده
    • لیپیدهای مرکب
   • گلیسرولیپیدها و فسفولیپیدها
   • اسفنگولیپیدها
   • مشتقات لیپیدی و لیپیدهای ایزوپرنی
   • ساختار و ویژگی استروئیدها
   • ویژگی، ساختار و کاربرد کلسترول
  • درس چهارم: اسیدهای آمینه و پپتید
   • آمینو اسید استاندارد
   • ساختار کربن آلفا
   • طبقه بندی اسید آمینه
    • اسیدهای آمینه که گروه R غیرقطبی دارند
    • اسیدهای آمینه دارای گروه R قطبی بدون بار
    • اسیدهای آمینه دارای گروه های R با بار مثبت
    • اسیدهای آمینه دارای گروه های R با بار منفی
    • اسیدهای آمینه حلقوی
   • اسید آمینه های کمیاب
   • خواص اسیدی بازی اسید آمینه ها
   • محاسبه PH ایزوالکتریک
   • پپتید
   • زوایای پپتیدی
   • روش های شناسایی اسید آمینه
    • N ترمینال
    • C ترمینال
   • محل اثر پروتئازها (Protease)
  • درس پنجم: پروتئین ها
   • پروتئین ها
   • ساختمان پروتئین ها
   • ویژگی های ساختمان اول
   • ساختمان دوم
   • نمودار راماچاندران
   • ساختار سوم پروتئین ها
   • ساختار چهارم پروتئین ها
   • تقسیم بندی پروتئین ها و پروتئین های ساده (کروی و رشته ای)
   • پروتئین های مرکب
   • دناتوراسیون پروتئین ها
   • پروتئین های فیزیولوژیک
    • هموگلوبین
    • میوگلوبین
    • کلاژن
  • درس ششم: آنزیم ها
   • معرفی و خاصیت آنزیم ها
   • نحوه فعالیت آنزیم ها، ساختار و عملکرد آنزیمی
   • انواع کوفاکتورها
   • طبقه بندی آنزیم ها براساس نوع واکنش کاتالیز شده
   • جایگاه فعال
   • مدل های پیشنهادی جایگاه فعال
   • عوامل محیطی موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی
   • سینتیک واکنش های آنزیمی
   • بررسی معادله میکائیلیس – منتن (Michaelis – Menten)
   • معادله لینویور برگ
   • مهار شدن آنزیم ها و اصول بازدارنگی
   • مهار کننده رقابتی
   • غیر رقابتی
   • نارقابتی
   • تنظیم فعالیت آنزیم ها
  • درس هفتم: اسیدهای نوکلئیک
   • ویژگی های ساختاری اسید نوکلئیک
   • ساختار قند ۵ کربنه
   • بازهای آلی
    • بازهای پورینی
    • بازهای پیرمیدینی
   • توتومر (Tautomer)
   • بازهای مشتق شده
   • آرایش آنتی و سین
   • ساختار و خصوصیات نوکلئوزید
   • ساختار و نقش های نوکلئوتید
   • ساختار و ویژگی های اسید نوکلئیک
   • ساختار اول و دوم DNA
   • B DNA
   • A DNA
   • Z DNA
   • خصوصیات توالی پالیندروم، توالی آینه ای
   • انواع RNA
   • ساختار mRNA
   • ساختار tRNA

   

  مفید برای رشته های
  • مهندسی کشاورزی
  • پزشکی


  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش بیوشیمی ساختار – پیش ثبت نام
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVTIBIO139
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
  تعداد DVD یک عدد (در صورت دریافت غیر آنلاین)
  دیدگاه ها

  1. 0 از 5

   :

   با سلام و احترام

   ضمن عرض تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه ی شما عزیزان ، خواهشمندم که امور مربوط به آماده شدن آموزش بیوشیمی ساختار را تسریع بخشید ، واقعاً در این مجموعه ی زیبا جای خالی این فرادرس احساس می شود.

   با تشکر از زحمات شما


  نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  امتیاز شما به این آموزش:
درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در کادر زیر ایمیل خود را درج نمایید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران