هزینه آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش شناسایی و مدیریت علف های هرز

آموزش شناسایی و مدیریت علف های هرز

چکیده

علف های هرز از نظر کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی بسیار حائز اهمیت هستند و کشاورزان ما از این عامل، خسارات فراوانی دیده اند. شاید عامل اصلی این همه خسارت، عدم شناخت کافی در زمینه شناسایی و مدیریت علف های هرز باشد و یا این که خروجی آزمایشات انجام شده آن گونه که باید در اختیار کشاورزان قرار نگرفته و اغلب با سهل انگاری همراه بوده است. البته در سال های اخیر اهمیت علف های هرز بیش از سایر عوامل خسارت زا در محصولات کشاورزی و باغی است و مهار آن ها به تنهایی، هزینه ای بیشتر از کل هزینه کنترل آفات و بیماری ها را به خود اختصاص داده است.

مدرس
معصومه عبداللهی پور

دانشجوی دکترای تخصصی زراعت

مهندس معصومه عبداللهی پور، دانشجوی دکتری تخصصی زراعت گرایش شناسایی و مبارزه با علف های هرز، در حال حاضر مشغول انجام کار رساله دکتری در زمینه بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر، دینامیک جمعیت علف هرز رشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و برخی جنبه های مدیریت شیمیایی آن در مزارع گندم هستند.

چکیده آموزش

توضیحات تکمیلی

قبل از آن که انسان با انواع گیاهان و کاربرد آن ها آشنا شود همه آن ها دارای ارزش یکسانی بودند و همین مساله باعث می شد که هر گیاهی بر اساس قدرت رقابتی خود مکانی را اشغال و به حیات خود ادامه دهد. اما با شناخت گیاهان و پی بردن به این موضوع که برخی گیاهان برای او مفید و برخی از آن ها بی فایده و یا حتی مضر هستند، شروع به اقداماتی جهت نابودی آن ها نمود و این گروه از گیاهان را علف هرز نامید.

علف های هرز از نظر کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی بسیار حائز اهمیت هستند و کشاورزان ما از این عامل، خسارات فراوانی دیده اند. شاید عامل اصلی این همه خسارت، عدم شناخت کافی در زمینه شناسایی و مدیریت علف های هرز باشد و یا این که خروجی آزمایشات انجام شده آن گونه که باید در اختیار کشاورزان قرار نگرفته و اغلب با سهل انگاری همراه بوده است. البته در سال های اخیر اهمیت علف های هرز بیش از سایر عوامل خسارت زا در محصولات کشاورزی و باغی است و مهار آن ها به تنهایی، هزینه ای بیشتر از کل هزینه کنترل آفات و بیماری ها را به خود اختصاص داده است.

شاید بتوان گفت دلایل این اهمیت مربوط به عوامل متعددی است که به اختصار به چند مورد از آن ها اشاره می شود:

 • محصول زراعی و علف هرز هر دو نبات محسوب می شوند و همین موضوع کار را پیچیده می کند، چون هر عاملی که برای تقویت محصول به کار رود، به طبع روی علف هرز هم اثر مثبت داشته و هر راهکاری که برای نابودی و تضعیف علف هرز به کار رود روی سلامت محصول هم اثر منفی دارد.
 • تولید بذر در علف های هرز آن هم به مقدار زیاد، که سال های متمادی مشکل آفرین خواهد شد.
 • تنوع علف های هرز در یک محصول خود نقش بسیار مهمی در خسارت زایی دارد چون ما در مورد سایر عوامل خسارت زا چنین تنوعی را نداریم مثلا به طور همزمان یک یا دو عامل بیماری زا در مزرعه دیده می شود. ولی در مزرعه شاید به طور همزمان بیش از 30 نوع علف هرز هم داشته باشیم.
 • محدودیت در میزان دز علف کش توصیه شده
 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیاتی بر علف های هرز
  • مقدمه و تاریخچه
  • مروری بر تعاریف و اصطلاحات علف های هرز
  • خصوصیات علف هرز
  • فواید علف های هرز
 • درس دوم: طبقه بندی علف های هرز
  • بیولوژی
  • مروری بر طبقه بندی علف های هرز
  • عوامل موثر بر گسترش علف های هرز
  • عوامل موثر بر جوانه زنی علف های هرز
  • تکثیر غیرجنسی
  • اهمیت اقتصادی علف های هرز
  • عوامل موثر بر میزان خسارت علف های هرز
 • درس سوم: اکولوژی علف های هرز
  • اکولوژی علف های هرز و عوامل موثر بر بقا و گسترش آن
  • رقابت، خواب و جوانه زنی علف های هرز
  • انواع خواب بذر
  • تکثیر غیرجنسی
  • عوامل مورد توجه در اکولوژی (Ecology)
 • درس چهارم: زیست شناسی علف های هرز
  • بدترین علف های هرز دنیا در مزارع ایران
  • باریک برگ ها
  • جگن ها
  • پهن برگ ها
 • درس پنجم: عاقبت علف کش ها در محیط
  • تجزیه میکروبی
  • تجزیه شیمیایی
  • تجزیه نوری
  • جذب
  • تبخیر
  • آبشویی
 • درس ششم: جذب و انتقال علف کش ها در گیاه
  • جذب از طریق برگ
  • جذب از طریق جوانه ها
  • انتقال به محل تاثیر علف کش
  • تغییرات علف کش در گیاه
 • درس هفتم: مدیریت علف های هرز (کنترل شیمیایی)
  • طبقه بندی علف کش ها
  • انواع علف کش ها
  • فیزیولوژی علف کش ها
  • علف کش ها و خاک
  • گروه های علف کش ها و مکانیسم اثر آن ها
  • فرمولاسیون علف کش ها
  • افزودنی ها
  • فعال کننده ها
  • تغییر دهنده های پاشش
  • تغییر دهنده های کارایی
  • عوامل موثر بر کارایی علف کش ها
  • سم پاشی
  • عوامل موثر بر توزیع علف کش روی برگ و خاک
  • سم پاش ها
 • درس هشتم: مدیریت علف های هرز (کنترل غیرشیمیایی)
  • روش های علمی کنترل علف های هرز
   • پیشگیری
   • فیزیکی
   • زراعی
   • بیولوژیک
   • تلفیقی
  • نقش گیاهان و نوع علف های هرز در مدیریت آن ها
  • مدیریت تلفیقی علف های هرز در محصولات زراعی، باغی، گیاهان زینتی و زمین های بایر
 • درس نهم: علف های هرز آبی
  • گیاهانی که از آب خارج می شوند
  • گیاهان شناور
  • گیاهان غوطه ور
  • عوامل موثر در انتشار علف های هرز آبزی
  • خسارت زایی
  • روش های کنترل
 • درس دهم: علف های هرز انگلی
  • انواع گیاهان انگلی
  • علف های هرز انگلی مهم
  • روش های کنترل
 
مفید برای رشته های
 • گیاه پزشکی
 • زراعت
 • باغبانی
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • مهندسی فناوری تولید دانه‌های روغنی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: کلیاتی بر علف های هرز ۳ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: طبقه بندی علف های هرز ۶ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۵ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: اکولوژی علف های هرز ۴ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: زیست شناسی علف های هرز ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۵: عاقبت علف کش ها در محیط ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: جذب و انتقال علف کش ها در گیاه ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: علف های هرز - کنترل شیمیایی ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: علف های هرز - کنترل غیرشیمیایی ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: علف های هرز آبی ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: علف های هرز انگلی ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شناسایی و مدیریت علف های هرز
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۹۱۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIAGR116
مدت زمان ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۵۴۹ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)
دسته های مرتبط: مهندسی کشاورزی

برچسب‌ها: آبشویی | آفات | اکولوژی علف های هرز | باریک برگ ها | بیولوژیک | پهن برگ ها | تجزیه شیمیایی | تجزیه میکروبی | تجزیه نوری | تغییر دهنده های پاشش | تغییرات علف کش در گیاه | تکثیر غیرجنسی | جگن ها | جوانه زنی علف های هرز | خسارت علف های هرز | خواب بذر | زمین های بایر | سم پاشی | طبقه بندی علف های هرز | عامل بیماری زا | علف کش | علف های هرز آبی | علف های هرز انگلی | علف هرز | علفکش | فرمولاسیون علف کش | فیزیولوژی علف کش | کنترل آفات | گسترش علف های هرز | گیاهان | گیاهان زینتی | گیاهان شناور | گیاهان غوطه ور | محصول زراعی | محصولات کشاورزی و باغی | مزرعه

آموزش شناسایی و مدیریت علف های هرز

تعداد دانشجو
۳۴ نفر
۱ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
هزینه آموزش
۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش