هزینه آموزش
۲۶,۰۰۰ تومان

آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

تعداد دانشجو
۲,۰۸۵ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
هزینه آموزش
۲۶,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۰ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

بحث اصلی آمار استنباطی، استفاده از داده های نمونه ای برای تخمین و یا قضاوت در مورد ویژگی های جامعه است. اهمیت این موضوع از این بابت است که در دنیای واقعی معمولاً دسترسی به اطلاعات تمام اعضای جامعه وجود ندارد و لذا در اکثر موارد مدیران و تصمیم گیرندگان ناچارند با به کارگیری بخشی از اعضاء جامعه به عنوان نمونه، در مورد ویژگی های جامعه مورد نظر قضاوت کنند و استنباط هایی را انجام دهند.

آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

تعداد دانشجو
۲,۰۸۵ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
هزینه آموزش
۲۶,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۰ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر خلیل صفری

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

خلیل صفری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری می باشند و مشغول به تدریس دروس تخصصی همچون آمار، تحقیق در عملیات و زبان تخصصی مدیریت هستند. ایشان همچنین به انجام تحقیق و پژوهش در زمینه کسب و کارهای کوچک و متوسط و فضای کسب و کار مشغول فعالیت هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

بحث اصلی آمار استنباطی، استفاده از داده های نمونه ای برای تخمین و یا قضاوت در مورد ویژگی های جامعه است. اهمیت این موضوع از این بابت است که در دنیای واقعی معمولاً دسترسی به اطلاعات تمام اعضای جامعه وجود ندارد و لذا در اکثر موارد مدیران و تصمیم گیرندگان ناچارند با به کارگیری بخشی از اعضاء جامعه به عنوان نمونه، در مورد ویژگی های جامعه مورد نظر قضاوت کنند و استنباط هایی را انجام دهند.

بر این اساس، در این مجموعه آموزشی سعی شده است در درس اول ضمن معرفی ویژگی های جامعه و نمونه و همچنین ارتباط بین آن ها، در مورد انواع روش های نمونه گیری بحث و بررسی صورت پذیرد. در درس دوم این مجموعه مباحث مربوط به برآورد پارامترهای مختلف جامعه با استفاده از داده های نمونه ای به صورت شفاف و با ذکر مثال های کاربردی به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته است. در سومین درس به انجام آزمون های آماری در مورد ادعاهای صورت گرفته در رابطه با پارامترهای مختلف جامعه، به صورت مجزا همراه با مثال های ساده و کاربردی پرداخته شده است. بعد از آشنایی با انواع آزمون های آماری مختلف در درس سوم، در چهارمین درس از این مجموعه آموزشی، انواع آزمون های تحلیل واریانس با ذکر جزئیات و تفاوت های این نوع آزمون ها آشنا خواهیم شد و چندین مثال را مرور و بررسی خواهیم نمود. در درس پنجم، بحث رگرسیون خطی مطرح خواهد شد و در مورد جنبه های مختلف آن از جمله نحوه محاسبه معادله رگرسیون، انجام استنباط های آماری در خصوص پارامترهای برآورد شده، بررسی مفروضات رگرسیون و ضریب های همبستگی بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.

در آخرین درس از این مجموعه آموزشی که اختصاص به رگرسیون چندگانه و غیرخطی دارد، در مورد نحوه برآورد پارامترهای مختلف در رگرسیون چندگانه بحث می شود و ضمن ارائه چند مثال کاربردی، نحوه به کارگیری نرم افزار SPSS نیز در این خصوص شرح داده می شود و گزارش های نرم افزاری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین برآورد معادلات رگرسیون ساده غیرخطی نمایی و سهمی نیز معرفی و مرور می شوند. در انتها نیز به بررسی معادلات رگرسیونی پرداخته می شود که در آن متغیرهای طبقه ای کیفی چند سطحی (چند ارزشی) وجود داشته باشد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: جامعه و نمونه و ارتباط بین آن ها
  • تعریف جامعه و نمونه
  • ارتباط بین جامعه و نمونه
  • پارامتر و آماره
  • انواع روش های نمونه گیری
 • درس دوم: برآورد آماری
  • برآورد فاصله ای و نقطه ای
  • بررسی مفهوم ضریب اطمینان و میزان خطا
  • بررسی توزیع میانگین نمونه ای
  • برآورد فاصله ای میانگین جامعه
  • برآورد فاصله ای نسبت جامعه
  • برآورد فاصله ای تفاضل میانگین دو جامعه
  • برآورد فاصله ای واریانس جامعه
 • درس سوم: آزمون فرضیه
  • بررسی مفاهیم مرتبط با آزمون فرض آماری
  • بررسی انواع آزمون های یک طرفه و دو طرفه
  • بررسی انواع خطای آزمون
  • آزمون میانگین جامعه
  • آزمون اختلاف بین میانگین های دو جامعه
  • آزمون نسبت جامعه
  • آزمون واریانس جامعه
 • درس چهارم: آزمون تحلیل واریانس
  • بررسی مفاهیم مرتبط با آزمون تحلیل واریانس
  • آزمون تحلیل واریانس یک عامله
  • آزمون تحلیل واریانس دو عامله بدون تأثیر متقابل
  • آزمون تحلیل واریانس دو عامله با تأثیر متقابل
 • درس پنجم: رگرسیون و همبستگی
  • بررسی مفاهیم مرتبط با تحلیل رگرسیون
  • رگرسیون خطی ساده تک متغیره
  • تحلیل رگرسیون و استنباط آماری
  • بررسی مفروضات رگرسیون
  • ضریب همبستگی و ضریب تعیین
 • درس ششم: رگرسیون چندگانه و غیر خطی
  • معرفی و مفاهیم مربوطه
  • رگرسیون چندگانه و به کارگیری نرم افزار SPSS
  • رگرسیون غیرخطی نمایی و سهمی
  • رگرسیون با متغیرهای کیفی

مناسب برای سطوح تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد

مفید برای رشته های
 • مدیریت
 • آمار
 • اقتصاد
 • حسابداری
 • مهندسی صنایع
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Microsoft Excel - IBM SPSS 19

پیش نیاز

آشنایی با مفاهیم آمار توصیفی


پیش نمایش‌ها

۱. جامعه و نمونه و ارتباط بین آن ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. برآورد آماری - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. برآورد آماری - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. برآورد آماری - بخش سوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. برآورد آماری - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آزمون فرضیه - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. آزمون فرضیه - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. آزمون فرضیه - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. آزمون فرضیه - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. آزمون تحلیل واریانس - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. آزمون تحلیل واریانس - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. رگرسیون و همبستگی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. رگرسیون و همبستگی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. رگرسیون و همبستگی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. رگرسیون و همبستگی - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. رگرسیون چندگانه و غیر خطی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. رگرسیون چندگانه و غیر خطی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۷۶۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMNG9603
مدت زمان ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۲۹۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۲,۰۸۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۰ نظر ثبت شده است.
حمیدرضا
حمیدرضا

با تشکر از استاد عزیز.

کیمیا
کیمیا

تدریسشون روان و قابل درکه و تا حد ممکن سعی در توضیح فرمول ها دارن. ممنون از استاد عزیز و همچنین فرادرس:)

سید حامد
سید حامد

با سلام. متشکرم از تدریس و فایل های کاملتان. شاد باشید و سلامت.

حجت
حجت

منون از آقای دکتر صفری که مطالب را خیلی ساده و شیوا بیان کردند.خیلی از ابهاماتی را که در رابطه با آمار استنباطی به خصوص براورد فاصله اطمینان داشتم را برطرف کردن.
ممنونم

سینا
سینا

یاد گرفتم و ازش تو پروژه هام استفاده می کنم، آموزش های فرادرس خیلی کامل توضیح داده شده و مثال های کاملی هم زدند از خیلی سال پیش از آموزشاتون تو پروژه هام استفاده می کنم و همیشه راضیم.

طاهره
طاهره

من آموزشهاتون رو به طور تصادفی در گوگل پیدا کردم و الان خیلی راضی هستم که شمارو پیدا کردم، عالی هستید.

وحید
وحید

مدرس مسلط بودن به مباحث، من آموزش های زیادی از فرادرس تهیه کردم و از محتوای همه راضی هستم.

محمد مهدی
محمد مهدی

خییییلی خوبه من با استفاده از همین ویدیو تونستم نمره 17 بگیرم. استاد شیوایی کلام دارند، راحت و ساده صحبت می کنند، اطلاعات رو از صفر شروع کرده و تا 100 میرن، مثلا قبل اینکه توضیح بدند یه فلش بک میزدند روی آمار و بعد توضیح می دادند.

نادری
نادری

با سلام و احترام
ممنون بابت این دوره آموزشی خوب. مطالب واقعا خوب بودن و کاملا خلاصه وار تمامی مطالب مورد نیاز بیان شده بود.

رامتین گلبرگ
رامتین گلبرگ

این آموزش رو خوب مشاهده کردم. یه جاهایی انگار مباحث خوب توضیح داده نمیشه
کلی بخوام بگم پیوستگی مطالب و توضیحات ضعیف بود. حل مساله هم کم بود و فهم
درس بدون حل مساله آسون نیست.
بهرحال آمار استنباطی بایستی با دقت و وقت بیشتری ارایه بشه.‌

گلبرگ
گلبرگ

تشکر از بیان شیوای مدرس محترم

بسیار خوب تدریس شده است .اما دو پیشنهاد دارم :
اول اینکه در این آموزش سری های زمانی بحث نشده است.
دوم اینکه منابع این درس رو در صورت امکان در صفحه
آموزش قرار دهید.

نوید قنواتی
نوید قنواتی

با سلام و عرض ادب مطالب اموزشی تحلیل اماری توسط استاد خلیل صفری بسیار عالی و مفید میباشد ولی در این مجموعه با توجه به تغییر کتاب امار در مقطع ارشد مطالبی همچون نیکویی برازش و استقلال و روش ناپارامتری مربوط به فصل دوم و سوم کتاب مطلب زیادی وجود ندارد و دانشجویان با تهیه این جزوه فصل دوم و سوم کتاب درسی را در اختیار ندارند. لطفا گروه اموزشی فرادرس توجه داشته باشند.. متشکرم
قنواتی

شهربانو
شهربانو

سلام و خسته نباشید خدمت دست اندرکاران فرادرس. این دوره برای من بسیار مفید بود . با توجه به اینکه پایه آماری ضعیفی داشتم ولی توضیحات بسیار سلیس و روان بود و قابل درک بود. نحوه ارائه مدرس هم بسیار خوب بود. قسمتهای آخر بعضی از مباحث آماری بحث شده در کتاب آمار در مدیریت را کم داشت. نمی دانم شاید این دوره ادامه دارد ولی اگر ادامه دارد کاش با شماره مشخص میشد. اگر بقیه سرفصلها هم با همین استاد ارائه شود عالیست. از توجه شما سپاسگزارم

صلاح الدین
صلاح الدین

با سلام وعرض ادب
استاد مطالب بسیار واضح وبا شیوه ای جذاب توضیح می دین واز چنین تجربه وشکیبایی جنابعالی در خصوص تدریس باید تقدیر وتشکر کرد.با آرزوی موفقیت وبهروزی برای حضرتعالی

زهرا
زهرا

با سلام
استاد از شیوه تدریس شما واقعا راضی هستم
ممنون از آموزش شما، موفق باشید

شکیبا
شکیبا

با سلام
از نظر من که با آمار و ریاضی میانه خوبی ندارم، تدریس روان و ساده هست و تونستم با مفاهیم آمار استنباطی آشنا بشم.
ممنون

سارا
سارا

به نظر من بسيار اين دروس بد توضيح داده شده و إستاد بسيار عجله در حرف زدن داره و به قدرى سطحي از مسائل و موضوعات رد ميشه. شما برأى ارتقا كارتون نياز داريد كه از استادان با تجربه بهترى استفاده كنيد و كسانى كه قدرت بيان بهترى دارند و مثال فراوان در حين أمورش خيلى ميتونه موثر تر باشه، ايشون مثال دارن اما قدرت انتقال مطلب رو ندارند به زبان ساده

Ali
Ali

با سلام
استاد خیلی قشنگ و زنده تدریس می کنند و اینگونه تدریس بسیار جذاب است. و خیلی وقت گذاشتن مخصوصا با مثالها مطالب رو خوب آموزش میدهند، برای کنکور دکتری خیلی خوبه چون با جزئیات تدریس شده
موفق باشید

روزبه
روزبه

سلام. آموزش عالییییی هست. مدرس واقعا بیان شیوا و روانی دارند و واقعا پاورپوینت رو با حوصله دسته بندی و ایفکت گذاری کردند و به همه دوستان این آموزش را پیشنهاد میدهم. واقعیت اینه که در دانشگاه، ما تا حالا چنین استادی که تسلط کامل روی مطالب دارن نداشتیم، مطالبی را یاد گرفتم که در دانشگاه نه به این خوبی و نه با این جزئیات اینها را به ما یاد ندادند.
تشکر از استاد محترم، انشالله موفق و پیروز باشید.

رامتین گلبرگ
رامتین گلبرگ

با سلام و تشکر
آموزش بسیار خوب و مفیدی ارایه شده است. بیان استاد ساده و تدریس روان می باشد. به نظرم این استاد محترم درس فرایندهای احتمالی (بخصوص با توجه به رشته صنایع) را نیز ارایه دهند.


برچسب‌ها:
Adjusted R square | Alternative hypothesis | Analysis of variance (ANOVA) | assumptions | autocorrelation | Census | Central limit theorem- Estimation | Coefficient of correlation | Coefficient of Determination | Confidence Interval | Critical value | degree of freedom | Discriminant analysis | Dummy variables | Error of Estimate | Goodness of fit | Humanities | hypothesis testing | Inferential statistics | level | Linear Regression | Management | Mean square blocks (MSB) | Method of least squares | Multiple linear regression | Multiple R | Null hypothesis | Population | Regression | Right-tailed test | Sample | Sample size | Sampling | Scatter diagram | Standard error | Statistic- parameter | Student's t-distribution | Sum of squares of blocks (SSB) | Sum of squares of errors (SSE) | Two-factors analysis of variance | Type I error | آزمون تحلیل واریانس | آزمون تفاضل میانگین‌ها | آزمون فرض | آزمون فرض آماری | آزمون میانگین جامعه | آزمون نسبت جامعه | آزمون نسبت دو واریانس | آزمون های آماری | آزمون واریانس جامعه | آشنایی با پارامتر و آماره | آشنایی با توزیع های نمونه ای | آمار استنباطی | آماره | آنوا | اقتصاد | ایجاد فواصل اطمینان | برآرود واریانس جامعه | برآورد تفاضل میانگین جامعه | برآورد میانگین جامعه | برآورد نسبت جامعه | برآورد نسبت دو جامعه | برآورد نسبت واریانس | برخی تحلیل های ناپارامتریک | پارامتر | تحلیل تمایزات | تحلیل جداول رگرسیون در spss | تحلیل واریانس | تحلیل واریانس دو عامله | تحلیل واریانس دوعامله با تاثیر متقابل | تحلیل واریانس دوعامله بدن تاثیر متقابل | تحلیل واریانس یک عامله | توزیع Z | توزیع تی استیودنت | توزیع فیشر | توزیع کای اسکوئر | توزیع میانگین | توزیع میانگین نمونه ای | توزیع نرمال | توزیع های نمونه ای | توزیه کای اسکوئر | تی استیودنت | جامعه | حسابداری | خطای معیار | خود همبستگی | درجه آزادی | رگرسیون | رگرسیون با متغیر کیفی | رگرسیون تک متغیره | رگرسیون چند متغیره | رگرسیون چندسطحی | رگرسیون چندگانه | رگرسیون خطی | رگرسیون در spss | رگرسیون دو متغیره | رگرسیون ساده خطی | رگرسیون سهمی | رگرسیون غیر خطی | رگرسیون نمایی | رگرسیون و همبستگی | روش حداقل مجذورات خطا | روش حداقل مربعات | سرشماری | ضریب تعیین | ضریب تعیین تعدیل شده | ضریب همبستگی | ضریب همبستگی چندگانه | فرض صفر | فرض مقابل | فیشر | قضیه حد مرکزی | کادی اسکوئر | کای اسکوئر | متغیرهای مجازی | مجموع توان دوم انحرافات | مجموع توان دوم بلوک‌ها- مجموع توان دوم تیمارها | مجموع توان دوم خطاها | مدیریت | مدیریت و علوم انسانی | مروری بر مفاهیم آمار مقدماتی | مقایسه میانگین‌های دوجامعه | مقدار بحرانی | نسبت نمونه ای | نمودار پراکنش | نمونه | نیکویی برازش | همبستگی | واریانس بلوک‌ها | واریانس تیمارها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی ×