هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش مهندسی تونل

آموزش مهندسی تونل

تعداد دانشجو
۳۸۰ نفر
مدت زمان
۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مهندسی تونل

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز به داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت بالا، اهمیت تونل دو چندان شده است. با افزایش جمعیت و با زیاد شدن درخواست برای داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت، علم مهندسی تونل نیز پیشرفت داشته است. در این آموزش ویدئویی سعی شده است از معرفی تونل و مکانیک سنگ تا طراحی تونل ها و روش های حفاری و همچنین مراقبت از آنها مطالبی آموزش داده شود. لذا دانشجویان به منبع غنی و کاملی از علم مهندسی تونل دست می یابند.

آموزش مهندسی تونل

مدت زمان
۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
مجیدرضا آخوندان

کارشناس ارشد مهندسی عمران

مجیدرضا آخوندان کارشناس ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک از دانشگاه تربیت مدرس هستند. ایشان در زمینه طراحی سازه فعالیت داشته و به نرم افزارهای: ETABS, SAFE و SAP که پایه طراحی سازه است، تسلط دارند.

توضیحات تکمیلی

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز به داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت بالا، اهمیت تونل دو چندان شده است. با افزایش جمعیت و با زیاد شدن درخواست برای داشتن شبکه حمل و نقل با کیفیت، علم مهندسی تونل نیز پیشرفت داشته است. در این آموزش ویدئویی سعی شده است از معرفی تونل و مکانیک سنگ تا طراحی تونل ها و روش های حفاری و همچنین مراقبت از آنها مطالبی آموزش داده شود. لذا دانشجویان به منبع غنی و کاملی از علم مهندسی تونل دست می یابند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: بناهای زیر زمینی
  • دسته بندی بناهای زیرزمینی
  • تاریخچه و کلیات
  • تونل سازی در زمان حاضر
  • طبقه بندی تونل ها از نقطه نظر کاربری
  • طبقه بندی تونل ها به لحاظ لزوم ایمنی بیشتر (بارتن، لین، لوند)
  • طبقه بندی تونل ها از نقطه نظر شرایط طبیعی زمین
  • عوامل مؤثر در انتخاب مسیر و نیمرخ طولی
  • اثر امتداد چینه بندی بر پایداری جدارهای دالان
  • عوامل مؤثر در انتخاب نیمرخ عرضی
  • انواع شناسایی ها
  • بررسی های زمین شناسی
  • شناسایی های هیدروژئولوژی
  • شناسایی های ژئوتکنیکی
 • درس دوم: تأثیر شرایط طبیعی بر پارامترهای اصلی تعریف بنا
  • روش رده بندی آفتس
 • درس سوم: ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک
  • روش های ژئوفیزیک (Geophysical Methods)
  • روش لرزه ای
  • روش مقاومت الکتریکی
  • اندازه گیری تراوایی
  • شناسایی ها
  • رده بندی های مشخصات میکانیکی سنگ
  • رده بندی بر اساس مدول تغییر شکل
  • وسایل بررسی های ژئوتکنیکی
  • گمانه زنی ها
  • آزمایش های آزمایشگاهی
  • دالان شناسایی
  • آزمایش ها و اندازه گیری های درجا
  • اندازه گیری های تغییر شکل پذیری سنگ
  • آزمایش های کوچک لرزه
 • درس چهارم: دالان شناسایی
  • عملیات ویژه برای مکانیزه کردن حفاری
  • آزمایش های لازم برای تعیین دستگاه حفاری
  • آزمایش های سایش پذیری
  • عملیات شناسایی حین اجرا
  • رده بندی زمین های سنگی و پیش اندازه دهی بناهای زیرزمینی
  • تاریخچه روش های تجربی اندازه دهی
  • روش ترزاقی
  • روش پروتودیاکونوف
  • روش لوفر
  • شاخص کیفیت سنگ (R.Q.D)
  • توصیه های آفتس (A.F.T.E.S)
  • روش بینیاوسکی
 • درس پنجم: رده بندی زمین های سنگی
  • روش بارتن
 • درس ششم: پیش اندازه دهی حایل بندی با بکار گیری رده بندی بارتن
  • حائل بندی نهایی پاطاق ها
  • حائل بندی نهایی موقتی
  • روش بارتن
  • روش لویی 1974
  • نمودار رده بندی سنگ ها برای برش زیر زمینی بنا بر روش لویی
  • توضیحاتی در مورد رده بندی ها و موارد استفاده آنها در پیش اندازه دهی بناهای زیر زمینی
 • درس هفتم: محاسبه بناهای زیرزمینی
  • راه حل های تحلیلی برای تونل های بدون پوشش
  • تونل با مقطع دایره بدون پوشش - همگن و همسان
  • معادلات کرش (kirsch)
  • محیط کشسان تنش های اولیه همسان
  • محیط کشسان خمیری - تنش های اولیه ناهمسان
  • روش همگرایی - همجواری
 • درس هشتم: ترسیم منحنی مشخصه زمین با روش اجزای محدود
  • همگرایی بر حسب فاصله تا جبهه حفاری
  • به حساب آوردن عامل زمان
  • منحنی مشخصه زمین بر حسب زمان
  • ترسیم منحنی مشخصه پوشش یا حایل بندی
  • پوشش با بتن قالب بندی شده یا با بتن پاشیده شده
  • سختی پوشش
  • حایل بندی با قالب های هلالی متکی به جدار
  • حایل بندی با میل مهارهای با مهار پیوسته
  • حایل بندی با قالب های هلالی متکی به جدار
 • درس نهم: ترکیب چند گونه حایل بندی
  • منحنی همجواری برای ترکیب دو گونه حایل بندی
  • تعادل زمین - حایل بندی
  • محاسبات فشار حایل بندی
 • درس دهم: روش واکنش های هیپراستاتیکی (بیش ایستا)
  • محاسبه واکنش های بیش ایستا (هیپراستاتیک)
  • روش اجزای محدود
  • حل یک مسئله نمونه با روش اجزا محدود
 • درس یازدهم: محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت تنش های ژئو استاتیکی‎
  • تنش های ژئواستاتیک
  • چاه ها و دالان های تحت فشار
 • درس دوازدهم: پـوشش تونل ها
  • عوامل تعیین کننده پوشش تونل ها
  • تراوایی (نفوذپذیری)
  • ضخامت
  • پوشش های ناتراوا
  • پوشش زره بندی
  • غشاهای پلاستیکی
  • بتن مسلح پیش تنیده به وسیله کابل های کشیده شده
  • بتنی که به وسیله تزریق با فشار زیاد بین بتن پوشش و زمین جا داده می شود
  • پوشش های کم تراوا
  • پوشش های نیم تراوا
  • تزریق ها
 • درس سیزدهم: چاه ها و تونل های تحت فشار
  • مقاومت زره بندی ها در برابر فشارهای خارجی
  • پوشش های تراوا – نشتاب ها و افت فشار از ورای پوشش – نقش تزریق
  • رژیم گذران
  • رژیم دائم
 • درس چهاردهم: مبحث حفاری با انفجار
  • اصول کلی
  • پروسه حفاری
  • انرژی حفاری
  • چرخه انفجار
  • آرایش انفجار
  • ماشین آلات حفاری
 • درس پانزدهم: حایل بندی ها
  • دسته بندی عملکردی حائل ها
  • ویژگی حائل ها
  • کاربرد روش حائل بندی فوری
  • انفجار مناسب
  • معاینات محلی پس از حائل بندی
  • انواع مختلف حائل بندی ها
 • درس شانزدهم: انواع میله های مهار
  • پیچ سنگ
  • میخ سنگ
  • مهاری های بلند
  • پیشتنیدگی مهاری کابلی
 • درس هفدهم: حایل بندی با حلقه های درونی
  • اقسام حایل بندها
  • حایل بندهای چوبی
  • هلال بندهای فلزی
  • محاسبه نادرست هلال بندها
  • قطعات پیش ساخته بتنی (قطاع)
 • درس هجدهم: محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت آبدار
  • تونل سازی در زمین های نرم و خاکی با استفاده از روش های سنتی و مکانیزه
  • عوامل مؤثر در طراحی و انتخاب روش حفاری
  • روش های سنتی
  • روش نیمه بالایی با پله کوتاه (Top heading short bench)
  • روش دیافراگم میانی
  • مقایسه روش نیمه بالایی با پله کوتاه و روش دیافراگم میانی
  • روش گالری های کناری (Side drift)
  • روش اتریشی
  • روش SCL (Sprayed Concrete Lining)
  • مقایسه بین روش های SCL و اتریشی
  • روش آلمانی
  • روش های مکانیزه (استفاده از سپری ها)
  • معایب تونل سازی سپری
  • مراحل حفاری سپر
  • سپر کور (Blind)
  • سپر هوای فشرده
  • دامنه کاربرد تونل سازی هوای فشرده
  • سپر Slurry
  • سپر EPB (Earth Pressure Balance)
  • سپرهای خاص
 • درس نوزدهم: روش NATM (New Austrian tunneling method)
  • ویژگی ها
  • فلسفه روش
  • ویژگی های کلیدی
  • Case study
 • درس بیستم: تزریق
  • پارامترهای تزریق
  • تزریق در زمین های سست
  • تزریق در سنگ های ترک دار
  • یخبندان
  • اصول کلی به کارگیری یخبندان
  • معاینه تونل ها
  • انواع اندازه گیری ها
 • درس بیست و یکم: معاینه تونل ها
  • اندازه گیری فشار وارد بر پوشش تونل
  • اندازه گیری تنش در داخل پوشش
  • دیگر اندازه گیری ها
  • اندازه گیری هایی که در تونل های دایر انجام می شود
  • موقعیت ابزار دقیق در انواع تونل ها
  • تعریف یک برنامه معاینة بنای زیرزمینی
  • تفسیر مقادیر اندازه گیری شده
 • درس بیست و دوم: حفاری تونل در سازندهای نرم
  • اهمیت راهروهای زیرزمینی در مناطق شهری
  • تاریخچه استفاده از شیلد
  • فوران آب به داخل تونل در زیر Thames
  • چگونه می توان بر نیروهای پیشانی فائق آمد
  • پروژه جاده اصلی در لیون فرانسه
  • تعداد دستگاه شیلد ساخته شده توسط MHI
  • شیلد سه محوره برای احداث ایستگاه ها
  • روش اجرا در سیستم های قطار شهری

مفید برای رشته های
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معدن

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. بناهای زیرزمینی - تاریخچه و کلیات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. بناهای زیرزمینی - مراحل تونل سازی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. بناهای زیرزمینی - رده بندی آفتس

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. بناهای زیرزمینی - شناسایی های ژئوهیدرولوژی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. تأثیر شرایط طبیعی بر پارامترهای اصلی تعریف بنا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک - روش های ژئوفیزیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک - شناسایی ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ژئوفیزیک و شناسایی های هیدرولوژیک - آزمایش های آزمایشگاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. دالان شناسایی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. دالان شناسایی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. رده بندی زمین های سنگی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. پیش اندازه دهی حایل بندی با بکارگیری رده بندی بار تن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. محاسبه بناهای زیرزمینی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. ترسیم منحنی مشخصه زمین با روش اجزای محدود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. ترکیب چندگونه حایل بندی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. روش واکنش های هیپراستاتیکی (بیش ایستا)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت تنش های ژئواستاتیکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. پوشش تونل ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. چاه ها و تونل های تحت فشار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. مبحث حفاری با انفجار (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. مبحث حفاری با انفجار (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. حایل بندی ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. انواع میله های مهار (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. انواع میله های مهار (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۵. حایل بندی با حلقه های درونی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۶. محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت آبدار (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۷. محاسبه بناهای زیرزمینی در حالت آبدار (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۸. روش NATM
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۹. تزریق
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۰. معاینه تونل ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۱. حفاری تونل در سازندهای نرم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مهندسی تونل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۱۶۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVCVL95102
مدت زمان ۱۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۳۸۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
امیر
امیر
۱۳۹۸/۱۰/۱۹

آموزش خوبی بود ولی اگر روش حل نرم افزاری را می گفتند کامل میشد.

هومن
هومن
۱۳۹۸/۰۸/۲۰

آموزش به نسبت خوب بود. راضی بودم.

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی عمران
برچسب‌ها:
A.F.T.E.S | Blind | Case Study | Center diaphragm | Earth Pressure Balance | explotion | Geophysical Methods | in-situ stress | New Austrian tunneling method | R.Q.D | Side drift | Sprayed Concrete Lining | supporting | TBM | Top heading short bench | Tunnel engineering | آرایش انفجار | آزمایش های سایش پذیری | آزمایش های کوچک لرزه | استفاده از سپری ها | اصول کلی به کارگیری یخبندان | افت فشار از ورای پوشش | اقسام حایل بندها | اندازه دهی بناهای زیر زمینی | اندازه گیری تراوایی | اندازه گیری تنش در داخل پوشش | اندازه گیری فشار وارد بر پوشش تونل | انرژی حفاری | انفجار مناسب | انواع شناسایی ها | انواع مختلف حائل بندی ها | انواع میله های مهار | بارتن | بررسی های زمین شناسی | برش زیر زمینی بنا بر روش لویی | بناهای زیر زمینی | بیش ایستا | پـوشش تونل ها | پارامترهای تزریق | پروژه جاده اصلی در لیون فرانسه | پروسه حفاری | پوشش زره بندی | پوشش های تراوا | پوشش های کم تراوا | پوشش های ناتراوا | پوشش های نیم تراوا | پیچ سنگ | تاریخچه استفاده از شیلد | تراوایی | ترکیب چند گونه حایل بندی | تزریق | تزریق در زمین های سست | تزریق در سنگ های ترک دار | تعادل زمین | تفسیر مقادیر اندازه گیری شده | تنش برجا | تنش های ژئواستاتیک | توصیه های آفتس | تونل با مقطع دایره بدون پوشش | تونل سازی در زمان حاضر | تونل های تحت فشار | جبهه حفاری | چرخه انفجار | حائل بندی نهایی پاطاق ها | حائل بندی نهایی موقتی | حایل بندهای چوبی | حایل بندی | حایل بندی با حلقه های درونی | حایل بندی ها | حفاری با انفجار | حفاری تونل در سازندهای نرم | دالان شناسایی | دامنه کاربرد تونل سازی هوای فشرده | دسته بندی بناهای زیرزمینی | دسته بندی عملکردی حائل ها | رده بندی بر اساس مدول تغییر شکل | رده بندی زمین های سنگی | رژیم دائم | رژیم گذران | روش SCL | روش آلمانی | روش اجزای محدود | روش بارتن | روش بینیاوسکی | روش پروتودیاکونوف | روش ترزاقی | روش دیافراگم میانی | روش رده بندی آفتس | روش لرزه ای | روش لوفر | روش لویی 1974 | روش مقاومت الکتریکی | روش نیمه بالایی با پله کوتاه | روش های ژئوفیزیک | روش های سنتی | روش های مکانیزه | روش همگرایی | روش واکنش های هیپراستاتیکی | ژئوفیزیک | سپر EPB | سپر Slurry | سپر کور | سپر هوای فشرده | سپرهای خاص | سختی پوشش | شاخص کیفیت سنگ | شناسایی ها | شناسایی های ژئوتکنیکی | شناسایی های هیدروژئولوژی | شناسایی های هیدرولوژیک | طبقه بندی تونل ها | عملیات ویژه برای مکانیزه کردن حفاری | عوامل تعیین کننده پوشش تونل ها | عوامل مؤثر در انتخاب مسیر | عوامل مؤثر در انتخاب نیمرخ عرضی | غشاهای پلاستیکی | فلسفه روش | فوران آب به داخل تونل در زیر Thames | قطاع | قطعات پیش ساخته بتنی | کاربرد روش حائل بندی فوری | گمانه زنی ها | ماشین آلات حفاری | محاسبات فشار حایل بندی | محاسبه بناهای زیرزمینی | محاسبه نادرست هلال بندها | محاسبه واکنش های بیش ایستا | محیط کشسان خمیری | مراحل حفاری سپر | معایب تونل سازی سپری | معاینات محلی پس از حائل بندی | معاینه تونل ها | منحنی مشخصه زمین بر حسب زمان | مهاری های بلند | مهندسی تونل | میخ سنگ | نشتاب | نفوذپذیری | نقش تزریق | نمودار رده بندی سنگ ها | نیمرخ طولی | هلال بندهای فلزی | همسان | همگرایی بر حسب فاصله | همگن | هیپراستاتیک | وسایل بررسی های ژئوتکنیکی | ویژگی حائل ها | یخبندان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۳۱ جلسه ویدئویی
×