هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش نقشه کشی صنعتی (رسم فنی عمومی)

آموزش نقشه کشی صنعتی (رسم فنی عمومی)

تعداد دانشجو
۲,۸۵۵ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش نقشه کشی صنعتی (رسم فنی عمومی)

در این فرادرس، نقشه کشی دستی یا همان رسم فنی عمومی آموزش داده می شود. درس هایی چون: مفاهیم نقشه کشی، ترسیمات هندسی، رسم سه نما، رسم تصویر مجسم، رسم نمای مجهول، اندازه گذاری و انواع برش در این آموزش بیان شده است. این آموزش مناسب برای دانشجویان رشته های فنی از جمله: مکانیک، عمران، برق، ماشین ابزار، نقشه کشی، قالب سازی، ماشین های کشاورزی، صنایع، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع غذایی و ... می باشد. درک نقشه و به عبارتی نقشه خوانی یکی از الزامات در رشته های فنی می باشد و از سویی ترسیم با رایانه در صورتی که با تسلط بر اصول ترسیم دستی پایه گذاری شده باشد، یادگیری موثرتری را در بر خواهد داشت.

آموزش نقشه کشی صنعتی (رسم فنی عمومی)

مدت زمان
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
علی شیرافکن

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

ایشان سرگروه رشته ماشین‌ابزار و نقشه‌کشی عمومی استان همدان بوده و از سال 87 سابقه تدریس دروسی چون: نقشه‌کشی صنعتی ۱ و 2، طراحی و ساخت به کمک رایانه CAD / CAM، اتوکد، کارگاه‌های سنگ‌زنی، قالب‌سازی، ماشین‌ابزار، جوشکاری و… را در دانشگاه های مفتح، آزاد، صنعتی، پیام نور و بوعلی سینای همدان دارند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

در این فرادرس، نقشه کشی دستی یا همان رسم فنی عمومی آموزش داده می شود. درس هایی چون: مفاهیم نقشه کشی، ترسیمات هندسی، رسم سه نما، رسم تصویر مجسم، رسم نمای مجهول، اندازه گذاری و انواع برش در این آموزش بیان شده است. این آموزش مناسب برای دانشجویان رشته های فنی از جمله: مکانیک، عمران، برق، ماشین ابزار، نقشه کشی، قالب سازی، ماشین های کشاورزی، صنایع، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع غذایی و ... می باشد. درک نقشه و به عبارتی نقشه خوانی یکی از الزامات در رشته های فنی می باشد و از سویی ترسیم با رایانه در صورتی که با تسلط بر اصول ترسیم دستی پایه گذاری شده باشد، یادگیری موثرتری را در بر خواهد داشت.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: استاندارد و ابزار در نقشه کشی
  • لزوم استاندارد
  • تاریخچه استاندارد
  • استاندارد در کشورهای مختلف
  • استاندارد بین المللی ایزو (ISO)
  • استاندارد در ایران (IRISI)
  • ابزار نقشه کشی (مداد، پاک کن، کاغذ، پرگار، خط کش، گونیا، میز، شابلن، برس، چسب)
  • انواع خط
  • کادر
  • جدول
 • درس دوم: ترسیمات هندسی
  • تنظیم کاغذ بر روی تخته رسم
  • رسم خط افقی
  • رسم خط قائم
  • کار با گونیا
  • کار با پرگار
  • تقسیم دایره به ۲۴ قسمت با گونیا و خط کش تی
  • رسم عمود منصف
  • رسم خطی عمود از نقطه M در خارج AB بر آن
  • رسم عمودی بر AB در نقطه H واقع بر آن
  • رسم دایره‌ای که از سه نقطه A ,B ,C بگذرد
  • رسم مرکز یک کمان دایره ای
  • رسم مثلث به کمک سه ضلع معلوم
  • رسم نیمساز زاویه ABC
  • تقسیم زاویه ۹۰ درجه به سه بخش مساوی
  • رسم خطی موازی با خط دیگر از نقطه‌ای معلوم (A)
  • تقسیم پاره خط AB را به n قسمت مساوی
  • تقسیم زاویه به N قسمت مساوی
  • رسم ۳ ضلعی منتظم
  • رسم ۴ ضلعی منتظم
  • رسم ۵ ضلعی منتظم
  • رسم ۶ ضلعی منتظم
  • رسم ۸ ضلعی منتظم
  • رسم n ضلعی منتظم
  • رسم دایره ای به شعاع معلوم R بر دو خط معین
  • مماس کردن کمانی با شعاع R بر خط D و دایره معلوم C0
  • رسم دایره‌ ای با شعاع معلوم R که از نقطه‌ A بگذرد و بر دایره‌ C0 مماس شود
  • مماس کردن دایره ای به شعاع R بر دو دایره C0 و C1
  • رسم دایره‌ ای به شعاع R مماس داخلی بر دو دایره‌ C0 و C1
  • رسم دایره‌ ای به شعاع R مماس خارجی بر دایره‌ C0 و مماس داخلی بر دایره‌ C1
 • درس سوم: انواع فرجه، خط و صفحه
  • انواع فرجه
  • انواع خط
  • انواع صفحه
 • درس چهارم: رسم سه نما
  • رسم سه نما در فرجه اول
  • رسم سه نما در فرجه سوم
 • درس پنجم: اندازه گذاری
  • تعریف اندازه‌ گذاری
  • اجزای اندازه‌ گذاری
  • اصول اندازه‌ گذاری
  • اندازه‌ گذاری نما
  • اندازه‌ گذاری یک سویه و دو سویه
  • اندازه‌ گذاری زاویه
  • اندازه‌ گذاری خط مورب (شیب)
  • مقایسه اندازه‌ گذاری وتر، طول کمان و زاویه
  • اندازه مکانی و ابعادی
  • خط شکسته
  • اندازه‌ گذاری پله‌ ای
  • اندازه‌ گذاری متوالی (زنجیری)
  • اندازه گذاری کمان
  • اندازه‌ گذاری مبنایی
  • اندازه‌ گذاری قطعات نازک
  • گوشه‌ های گرد شده (Fillet)
  • اندازه‌ گذاری پخ (Chamfer)
  • اندازه‌ گذاری کره (Sphere)
  • اندازه گذاری سطح تخت ایجاد شده بر روی یک قطعه منحنی
  • اندازه‌ گذاری آج
  • اندازه‌ های یکسان
  • اندازه اضافه
  • اندازه‌ گذاری مبنایی
  • اندازه‌ گذاری مختصاتی
  • اندازه‌ گذاری تصویر مجسم
  • اندازه با مقدار واقعی داده شده بدون مقیاس داده می‌ شود
 • درس ششم: رسم تصویر مجسم
  • انواع تصویر مجسم
  • مقیاس (Scale)
  • ویژگی تصویر ایزومتریک
  • ترسیم سطوح تخت در تصویر ایزومتریک
  • ترسیم سطوح شیبدار در تصویر ایزومتریک
  • ترسیم دایره ایزومتریک
  • ترسیم استوانه
  • رسم مخروط
  • ترسیم دایره ایزومتریک به روش نقطه یابی
  • ترسیم سه چهارم، نیم و ربع دایره ایزومتریک به روش نقطه‌ یابی
  • رسم منحنی ایزومتریک به روش نقطه‌ یابی
  • رسم دایره ایزومتریک با شابلن
  • ترسیم سوراخ با عمق مشخص
  • رسم تصویر مجسم به کمک نما
  • تصویر مجسم مایل ایزومتریک مایل (کاوالیر)
  • رسم دایره کاوالیر
  • تصویر مجسم مایل دیمتریک مایل (کابینت)
  • مقایسه کاوالیر و کابینت
 • درس هفتم: پیدا کردن نمای مجهول (مجهول‌ یابی)
  • روش‌ های پیدا کردن نمای مجهول
   • به کمک خط رابط
   • رسم تصویر مجسم (جعبه مکعب)
   • تجزیه احجام
   • آنالیز صفحات
 • درس هشتم: انواع برش
  • علت برش
  • هاشور
  • مسیر برش
  • برش ساده
  • استثنا در برش
  • نیم نما
  • نیم برش
  • برش شکسته
  • برش مایل
  • برش شکسته مایل
  • برش موضعی
  • برش گردشی
  • برش متوالی
 • درس نهم: حل تمرین
  • سه نما
  • مجهول یابی
  • برش

مفید برای رشته های
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی صنایع

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. استاندارد و ابزار در نقشه کشی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. ترسیمات هندسی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. انواع فرجه، خط و صفحه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. رسم سه نما
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. اندازه گذاری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. رسم تصویر مجسم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. پیدا کردن نمای مجهول (مجهول‌ یابی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. انواع برش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. حل تمرین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نقشه کشی صنعتی (رسم فنی عمومی)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۵۱۱۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVARCH9610
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۵۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۲,۸۵۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۸ نظر ثبت شده است.
محمد سعید پیکانفر
محمد سعید پیکانفر
۱۴۰۰/۰۱/۲۱

با سلام و وقت بخیر...
با تشکر از جناب مهندس شیرافکن و گروه فرادرس از فایل آموزشی مفیدی که ارائه کردید.
با آرزوی توفیقات روزافزون برای کلیه عزیزان و زحمت کشان تیم فرادرس.

رسول عبداله پور
رسول عبداله پور
۱۳۹۹/۱۱/۰۲

سلام واقعاً عالی آموزش دادند و یکی از بهترین آموزشهای فرادرس هست منتظر آموزش نقشه کشی صنعتی 2 هستم. ممنون و خسته نباشید

یاسمن
یاسمن
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

اینو برای پسرم تهیه کردم. نسبتا راضی بود.

محمد
محمد
۱۳۹۹/۰۳/۱۵

تسلط مدرس و مطالب گفته شده خوب بود اما روش آموزش مشکل داشت یعنی مدرس از روی اسلاید داشتن میخوندن در حالیکه این مطالب توی کتاب هست و میتونی کتاب مطالعه کنی در واقع باید کلا آموزش به صورت عملی باشه نه اینکه از روی اسلاید مطالب گفته بشه. حتما حتما مطالب باید عملی ارائه می شد.

علی شیرافکن
علی شیرافکن
۱۳۹۹/۰۹/۲۵

با سلام خدمت ((محمد)):
مطالب بر اساس سرفصل ها می باشد.در برخی قسمت ها مانند ابزار شناسی چاره ای جز بررسی ابزار نیست که مخاطب خود می تواند آن ها را در کتاب درسی مشاهده نماید.اما در مورد سایر سرفصل ها مطالب ارائه شده برمبنای تدریس عملی می باشد.در کمتر منبع درسی انواع روش های مجهول یابی ،سه نما ، برش و اندازه گیری کامل تدریس شده است.انشالله با وقت بیشتری که برای مشاهده فیلم می گذارید خواهید دید که مطالب کاملا جنبه اجرایی دارد که در داخل متون درسی قابل یافت نمی باشد.مطالب بسیاری در کتاب ها بیان می شود اما در دروس فنی ،تدریس و بیان کاربردی بسیار مهم تر از فراوانی محتوی می باشد.

سوده
سوده
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

به نظرم ابزار و مطالبی که گفته شد یه مقدار قدیمی هست و دانشجوها الان با ابزارهای جدیدتر کار می کنند و ممکن یه مقدار مطالب برای دانشجو گنگ باشه.
اما بیان مدرس خیلی خوب بود.

علی شیرافکن
علی شیرافکن
۱۳۹۹/۰۹/۲۵

با سلام.
ابزارها مربوط به ترسیمات مقدماتی می باشد.مطالب هم بر اساس سرفصل های وزارت علوم و دروس هنرستان می باشد.

a.k
a.k
۱۳۹۹/۰۷/۰۵

با سلام.
یکی از کاملترین فیلم های آموزش نفشه کشی است.مثال ها خوب بود.حل بیشتر ،زمان آموزش بیشتری رو می خواد.برای بعضی از مخاطبین خسته کننده میشه.کلیت رو کسی یاد بگیره مثال ها روهم دقت کنه،می تونه خودش تمرینها و مثالهایی رو حل کنه.

وحید
وحید
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

خوب بود اما می تونست بهترم باشه، همچنین مثال هاش کم بود.

علی شیرافکن
علی شیرافکن
مدرس
۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مدرس: با سلام خدمت مخاطبین محترم.
در پاسخ به نظر مخاطب عزیز((پدرام))
سر فصل های ارائه شده می توان گفت از عمومیت برخوردار می باشد. اگر بفرمایید در چه زمینه ای با کتاب مورد نظر شما متفاوت است خوشحال می شوم راهنمایی خدمتتان داشته باشم.
با تشکر از ثبت نظرات

پدرام
پدرام
۱۳۹۸/۱۰/۲۸

خیلی کاربردی نبود اون مطلبی که تو کتاب بود با این متلب فرق داشت ولی خب تونست کمک کنه.

رامین
رامین
۱۳۹۸/۱۰/۲۴

آموزش از نظر محتوایی، بیان مدرس، مطالب ارائه شده جمع و جور عالی بود.

برچسب‌ها:
استاندارد در نقشه کشی | استانداردهای اندازه گذاری در نقشه کشی عمومی | استانداردهای برش در رسم فنی | اندازه گذاری در نقشه کشی | اندازه گذاری نما در رسم فنی | اندازه گذاری نما در نقشه کشی | انواع برش در رسم فنی | انواع خط | انواع خط در رسم فنی | انواع خط در نقشه کشی | انواع صفحه | انواع صفحه در رسم فنی | انواع صفحه در نقشه کشی | انواع فرجه در رسم فنی | انواع فرجه در نقشه کشی | انواع مداد در نقشه کشی | ایزومتریک | ترسیم جدول در نقشه کشی | ترسیم دایره در رسم فنی | ترسیم کادر در نقشه کشی | ترسیم نیمساز در رسم فنی | ترسیم هندسی | ترسیمات هندسی در نقشه کشی | تصویر مجسم | رسم 3 نما در نقشه کشی | رسم فنی | رسم فنی عمومی | رسم نمای مجهول در نقشه کشی | سه نما | کاوالیر | مجهول یابی | نقشه کشی | نقشه کشی صنعتی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی
×