فرادرس آرمان خود را بر توسعه آموزش دانشگاهی قرار داده است و می خواهد که هیچ دانش و تجربه آموزش دانشگاهی نباشد که در پشت سد «سنتی بودن فضای آموزش»، فرصت ظهور شایسته نیابد. فرادرس، در نظر دارد دانش مدرسین و اساتید کشور را به آنهایی که طالب آن هستند برساند. این آرمان اصلی فرادرس است.

فرادرس بدون هیچ گونه حمایت مادی و معنوی از سازمان های ذی ربط به پیش می رود و هزینه توسعه آن توسط پرداختی های اندک تک تک چندین ده هزار دانشجوی این دانشگاه تامین می شود. بخشی از این دریافتی ها در مسیر توسعه فنی و اجرایی این پروژه هزینه شده و بخش دیگر در پرداخت به مدرسین و تهیه آموزش های جدیدتر هزینه می شود.

در ادامه توضیحاتی در مورد پرداخت های مالی به مدرسین، نوع و میزان آن آمده است.

توضیحات پرداخت مالی حق التألیف به مدرسین

دو نوع طرح مالی مختلف برای پرداخت وجود دارد.

۱) طرح پرداخت یکباره: در این طرح مدرس به ازای آموزش منتشر شده، مبلغی را برای یکبار به عنوان حق التألیف آموزش دریافت می کند. در این طرح دریافتی مدرس وابسته به فروش یک آموزش و استقبال دانشجویان از آموزش نمی باشد و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با ارائه آموزش را می داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد. این طرح کمک می کند که مدرسین با خیال آسوده تری ارائه آموزش را به پیش ببرند و مطمئن باشند که دریافتی آنها تحت الشعاع استقابل احتمالا کم از آموزش قرار نخواهد گرفت.

۲) طرح مشارکتی (پرداخت تدریجی و درصدی حق اثر): اگر پلن مشارکتی انتخاب شود، مدرس در بازه های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش را تا زمانی که آموزش به فروش می رسد، دریافت می نماید. در این پلن، پرداخت های مالی در بازه های سه ماهه و به صورت منظم انجام می شوند.

۱) تعیین امتیاز آموزشی

همه طرح های مالی مدرسین فرادرس به امتیاز آموزشی وابسته هستند.

با کلیک بر روی آکاردیون زیر می توانید جزئیات این موضوع را ببینید.

تعیین گروه امتیازی مدرس - کلیک کنید

۲) طرح پرداخت یکباره

در این طرح مدرس مبلغ مشخص و از پیش تعیین شده ای را به صورت یکباره و یکجا (مستقل از فروش کم یا زیاد یک آموزش) دریافت می کند.

طرح پرداخت یکباره - کلیک کنید

۳) طرح پرداخت مشارکتی

همانگونه که از اسم این نوع پرداخت مشخص است، در این حالت به ازای هر فروش، درصدی از قیمت پشت جلد آموزش فرادرسی، به مدرس پرداخت می شود.

طرح پرداخت مشارکتی - کلیک کنید

فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران