فرادرس

فرادرس با ارائه بیش از ۴۰۰ عنوان آموزش آنلاین، با مجموع مدت زمان بیش از ۴۰۰۰ ساعت، در زمینه‌های تخصصی مختلف، به بیش از ۹۰ هزار نفر از اعضای جامعه دانشگاهی ایران و برخی کشورهای همسایه، ارائه داده است. آموزش های فرادرس، به صورت ویدئویی تهیه و ضبط می شوند و در اختیار مخاطبین قرار می گیرد.

ثبت رسمی آموزش های ارائه شده در فرادرس توسط وزارت ارشاد

کلیه آموزش های ارائه شده توسط مدرسین در فرادرس، در بخش نشر دیجیتال وزارت ارشاد، با ذکر نام مولف، ثبت رسمی می شوند. (با شماره شناسایی واحد فرهنگی ۱۰۰۱۳۷۷).

فرایند بررسی همکاری با فرادرس

فرایند بررسی همکاری با فرادرس شامل مراحلی است که در ادامه آمده اند.

فرایند بررسی همکاری با فرادرس - کلیک کنید

شرایط مالی و اطلاعات پرداخت

تمام دروس منتشر شده توسط وزارت ارشاد با ذکر نام مولف ثبت رسمی می شوند و تحت حمایت حقوقی وزارت ارشاد قرار می گیرند. در کنار این موضوع، از بعد مادی نیز فرادرس پلن هایی برای پرداخت به مدرسین ایجاد کرده است.

پلن مالی آموزش های فرادرس – کلیک کنید.

موضوعات تدریس در فرادرس

لطفاً دوره های پیشنهادی خود را به ترتیب و اولویت زیر در نظر بگیرید. یعنی در ابتدا آموزشی را ارائه دهید که با جمیع شرایط زیر سازگاری بیشتری دارد.

موضوعات تدریس در فرادرس - کلیک کنید

ارسال عناوین آموزش و شروع به همکاری با فرادرس

مدرس گرامی، لطفا فرمی را که در ادامه آمده است تکمیل نمایید.

فرم عنوان های پیشنهادی ارائه دروس در فرادرس - کلیک کنید
فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران