برای دسترسی به بیش از 500 ساعت از آموزش‌های فرادرس بر روی هر یک از لینک‌های زیر کلیک کنید.

کار با افزونه های کاربردی وردپرس
شبکه های عصبی مصنوعی
مدل‌سازی، برازش و تخمین
مهندسی معدن و علوم زمین
مجموعه آموزش‌های هوش محاسباتی
شبکه‌‌های عصبی مصنوعی کاربردی
پردازش تصویر در متلب
پژوهش دانشگاهی
مهندسی ابزار دقیق
الگوریتم ژنتیک
مجموعه آموزش‌های سیستم‌ها و منطق فازی
مسائل قابلیت اطمینان در شبکه
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
جغرافیای زیستی یا BBO
پیش‌بینی و تحلیل سری‌های زمانی
آفیس
بهینه‌سازی چند هدفه
نگارش آکادمیک
شبکه‌های فرادرس
دانلود همه آموزش‌های رایگان
فهرست کامل آموزش‌ها

فرادرس - دانش، در دسترس همه، همیشه و همه جا